Mimi Greyling Rekenmeesters Ingelyf  
 'n Persoonlike Professionele Diens  

Persoonlike Inkomstebelasting 

 

Met betrekking tot die 2019/2020 belastingseisoen, gebruik SARS die tydperk 1 Junie 2020 tot 31 Augustus 2020 om te verseker dat alle belastingbetalers se rekords op datum is. Werkgewers en derde partye, bv. banke en finansiële instellings, gebruik ook hierdie tyd om alle relevante inligting aan SARS deur te gee.

In Augustus 2020 beoog SARS om 'n aansienlike aantal belastingbetalers te evalueer en aanslae outomaties uit te reik. Sodoende word die las op belastingbetalers minder gemaak. Indien u as belastingbetaler tevrede is met hierdie outomatiese aanslag, hoef u dus nie 'n opgawe in te dien nie.


Die amptelike belasting indiening seisoen maak eers op 1 September 2020 oop.

Neem kennis van die volgende tydperke vir indiening van inkomstebelasting aanslae:

  • 1 September 2020 - 16 November 2020 vir belastingbetalers wat elektronies indien
  • 1 September 2020 - 22 Oktober 2020 vir belastingbetalers wie nie gebruik maak van elektronies indiening nie, maar eerder 'n afspraak wil maak by 'n SARS-takkantoor.
  • 1 September 2020 - 29 Januarie 2021 vir voorlopige belastingbetalers wie wel hulle aanslag elektronies indien


Die volgende uitgawes is aftrekbaar vir inkomstebelasting doeleindes:

  •  Bydraes tot 'n Uittree-Annuïteit en / of 'n pensioenfonds.
  • Motor-toelaag
  • Mediesefonds bydrae
  • Reis- en verblyftoelae
  • Enige ander uitgawes wat u aangegaan het in die voortbrenging van u inkomste.


Besoek ons gratis belasting sakrekenaar om uit te vind hoeveel belasting u behoort te betaal.


Laai u gratis logbook hier af.

 


 
 
 
 
Call
Email