Mimi Greyling Rekenmeesters Ingelyf                                                    015 516 6486

 'n Persoonlike Professionele Diens                                                                                                Praktyknrs.: SAIT 19047770, SAIBA SABR 2735 

 

 

 

Suid-Afrikaanse belastingwetgewing

 

Belasting Sakrekenaar

 

Belasting Sakgids

 

Belastingslim spaarwenke

http://www.sanlam.co.za/personal/retirement/savingforretirement/Pages/default.aspx

http://www.sanlam.co.za/personal/investments/Pages/Sanlam-Tax-Free-Investments.aspx

https://www.sanlamreality.co.za/wealth-sense/12-tips-to-be-financially-fit/

https://www.sanlam.co.za/bluestar/Varia/Varia/Pages/default.aspx

Besigheidsplanhandleiding 

Besigheidsplan-handleiding
Laai hierdie boek af om u van hulp te wees om 'n besigheidsplan van format reg op te stel. Ongelukkig is hierdie boek slegs in Engels beskikbaar
BP Book English.pdf (3.02MB)
Besigheidsplan-handleiding
Laai hierdie boek af om u van hulp te wees om 'n besigheidsplan van format reg op te stel. Ongelukkig is hierdie boek slegs in Engels beskikbaar
BP Book English.pdf (3.02MB)

Besigheidsomdraai strategie

Business Turnaround Book
Laai hierdie boek af om u van hulp te wees om 'n besigheidsomdraaistrategie te implimenteer. Ongelukkig is hierdie boek slegs in Engels beskikbaar
Business Turnaround Plan Book.pdf - Adobe Reader.pdf (1.59MB)
Business Turnaround Book
Laai hierdie boek af om u van hulp te wees om 'n besigheidsomdraaistrategie te implimenteer. Ongelukkig is hierdie boek slegs in Engels beskikbaar
Business Turnaround Plan Book.pdf - Adobe Reader.pdf (1.59MB)

 "Wedstrydplan" vir u Besigheid

You Business Game Plan Book
Hierdie praktiese boek kan u help om jaarliks u besigheid se "Wedstrydplan" te ontwerp en aan te pas. Ongelukkig is hierdie boek slegs in Engels beskikbaar.
Your annual business game plan for success - printable.pdf (3.34MB)
You Business Game Plan Book
Hierdie praktiese boek kan u help om jaarliks u besigheid se "Wedstrydplan" te ontwerp en aan te pas. Ongelukkig is hierdie boek slegs in Engels beskikbaar.
Your annual business game plan for success - printable.pdf (3.34MB)

 

Logboek

Logboek
Hierdie logbook is geskryf vir Microsoft Excel.
Travel_logbook_2015-2016_SageVIP.xlsx (1.06MB)
Logboek
Hierdie logbook is geskryf vir Microsoft Excel.
Travel_logbook_2015-2016_SageVIP.xlsx (1.06MB)


Call
Email